W okresie od listopada do grudnia prowadziliśmy prace rozbiórkowo – wyburzeniowe
na kompleksie obiektów w Rościcach przy trasie A18.

1 Obraz 187 Obraz 169