GlassBud Construction Sp. z o.o.

Historia

historia Glass-Bud Construction sp. z o.o. powstała w 2009 roku. Wcześniej, od 2005 r. przed zmianami struktury, działaliśmy jako Firma Ogólnobudowlana GLASS-BUD Michał Koseła. Na przełomie 2010 i 2011 roku wprowadziliśmy nowe technologie w celu poprawy jakości i dokładności naszych prac. Zainwestowaliśmy w zaplecze sprzętowe i techniczne które umożliwia nam sprostać wymaganiom naszych klientów we wszystkich dziedzinach budownictwa. Od roku kładziemy bardzo duży nacisk na usługi budowlane z zakresu projektowania oraz kompleksowych realizacji obiektów ochrony środowiska (zakładów utylizacji odpadów, RIPOK, składowisk i rekultywacji wysypisk). Sytuacja rynkowa, wzrost zamówień i coraz większe potrzeby klientów zmotywowały nas do powołania do życia kilku nowych przedsiębiorstw, które efektywnie mogą rozwijać się w danej gałęzi budowlanej, inwestycyjnej i deweloperskiej. W ten sposób skutecznie udało nam się stworzyć Grupę Firm GLASS-BUD.

Kim jesteśmy teraz…

Obecnie wchodzimy w kolejny etap działalności. W IV kwartale 2013 roku powołaliśmy do życia nową spółkę: PRIMA EQUIPMENT & INSURANCE sp. z o.o. specjalizującą się w wynajmie maszyn budowlanych, prefabrykacji konstrukcji stalowych, obróbką skrawaniem metali , naprawach maszyn budowlanych i rolniczych oraz ubezpieczeniami .Naszym celem jest budowanie znaczącej marki w Polsce. Staramy się zapewnić najwyższą jakość realizowanych robót oraz zleceń. Czujemy się również odpowiedzialni za otaczające nas środowisko naturalne. Dbamy o rozwój kadry, której praca przekłada się bezpośrednio na osiągane przez nas efekty. Działalność naszej firmy polega na wykonawstwie projektów dla sektora prywatnego i publicznego. W zakres naszych zadań wchodzą wszelkiego rodzaju usługi związane z budownictwem – generalne wykonawstwo inwestycji

Zakres usług:

Glass-Bud Construction sp. z o.o. oraz PRIMA EQUIPMENT & INSURANCE sp. z o.o. prowadzi działalność na terenie całego kraju w zakresie generalnego wykonawstwa zadań inwestycyjnych, remontów i modernizacji. Realizujemy wszelkiego rodzaju projekty dla inwestorów z segmentu publicznego. Posiadamy również duże doświadczenie w realizacji inwestycji na rynku komercyjnym. Naszym klientom służymy radą w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań , podczas realizacji staramy się dobierać najnowocześniejsze technologie. Podstawowym priorytetem jest także najwyższa jakość i zadowolenie naszych klientów. Zakres działalności:

        Generalne wykonawstwo

  • dróg i placów
  • obiektów przemysłowych, mieszkaniowych i komercyjnych
  • projektowanie
  • budownictwo ekologiczne: zakłady unieszkodliwiania odpadów, składowiska odpadów, zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz oczyszczalnie ścieków
  • rozbiórki i wyburzenia obiektów

Prezentacja firmy – Glass_bud_2014