Ukończone budowy

Zrealizowane zamówienia i projekty budowlane

 

Przebudowa obiektu oraz modernizacja pieca szklarskiego dla huty szkła VITROSILICON S.A.

Okres realizacji: 2005
Generalny wykonawca: VITROBUDOWA
Miejsce realizacji: Iłowa

 

Remont oraz budowa nowej linii technologicznej do produkcji zniczy
dla huty szła VITROSILICON S.A.

Okres realizacji: 2006
Generalny wykonawca: VITROBUDOWA
Miejsce realizacji: Pobiedziska

 

Roboty żelbetowe, konstrukcyjne oraz budowa pieca przemysłowego
w hucie kryształów IRENA

Okres realizacji: 2006
Generalny wykonawca: VITROBUDOWA
Miejsce realizacji: Inowrocław

 

Prace zbrojarsko betoniarskie, konstrukcyjne, posadzkarskie
oraz montażowe dla LG PHILIPS

Okres realizacji: 2007
Miejsce realizacji: Biskupice Podgórne gm. Kobierzyce

 

Prowadzenie nadzorów budowlanych oraz współpraca przy budowie fabryki STEEL, specjalistyczne naprawy iniekcyjne posadzek w obiekcie

Okres realizacji: 2007
Generalny wykonawca: Skalski sp. z.o.o.
Miejsce realizacji: Biskupice Podgórne gm. Kobierzyce

 

Modernizacja obiektu produkcyjnego, prace zbrojarsko-betoniarskie, montażowe i posadzkarskie w hucie szkła WYMIARKI koło Iłowej

Okres realizacji: 2007-2008

Generalny wykonawca: TECHGLASS sp. z.o.o.
Miejsce realizacji: Wymiarki

 

Roboty ogrodzeniowe dla CARGOTEC MAU POLAND

Okres realizacji: 2009-2010
Miejsce realizacji: Stargard Szczeciński

 

Kompleksowe roboty zbrojarsko-betoniarskie

Okres realizacji: 2010
Miejsce realizacji: Wrocław, ul. Bardzka

 

Roboty brukarskie i kamieniarskie

Okres realizacji: 2010
Miejsce realizacji: Wrocław, ul. Bardzka

 

Prace remontowo-budowlane na obiekcie Joeston/Varasto

Okres realizacji: 2010
Miejsce realizacji: Karpin, gm. Dąbrówka

Zakres prac:
– robót wykończeniowych i malarskich
– robót instalacyjnych
– prac dekarskich

 

Prace remontowo-budowlane na obiekcie UPM Rafalatc

Okres realizacji: 2010-2011
Miejsce realizacji: Biskupice Podgórne

Zakres prac:
– prace instalacyjne
– roboty ziemne
– roboty brukarskie
– zabezpieczenia przeciwpożarowe
– prace wykończeniowe oraz malarskie
– kompleksowe wykonanie konstrukcji stalowej pod szacht wentylacyjny
wraz z jej montażem

 

Prace remontowo-budowlane na obiekcie CARCOTEC MAU

Okres realizacji: 2011
Miejsce realizacji: Stargard Szczeciński

Zakres prac:
– prace dekarskie
– prace instalacyjne
– dostawa oraz montaż ogrodzeń placów na obiekcie

 

Roboty ziemne na obiekcie fermy norek w Lubartowie

Okres realizacji: 2011
Miejsce realizacji: Lubartów

Zakres prac:
– wykopy pod fundament
– korytowanie dróg wraz z wywozem urobku

 

Kompleksowe roboty fundamentowe bramownic drogowych systemu viaToll

Okres realizacji: czerwiec – październik 2011
Miejsce realizacji: województwo lubuskie i wielkopolskie

Zakres prac:
– kompleksowa obsługa geodezyjna
– roboty ziemne
– roboty żelbetowe

 

Budowa parkingu manewrowego dla pojazdów ciężkich 4,500 m2

Okres realizacji: czerwiec – październik 2011
Miejsce realizacji: Magnaplast Sieniawa Żarska

 

Dostawa kruszyw oraz wykonanie podbudowy pod halę

Okres realizacji: czerwiec – październik 2011
Miejsce realizacji: huta Saint-Gobain Żary

 

Kompleksowe prace rozbiórkowe kompleksu hotelowego
wraz z infrastrukturą

Okres realizacji: listopad-grudzień 2011
Miejsce realizacji: Rościce trasa A18

 

Roboty żelbetowe oraz ogólnobudowlane

Okres realizacji: listopad-grudzień 2011
Miejsce realizacji: Merida – Tyniec Dolny

 

Budowa kompleksu sportowego ORLIK

Okres realizacji: październik-grudzień 2011
Miejsce realizacji: Mirostowice Dolne

 

Autostradowa obwodnica Wrocławia

Okres realizacji: 2011
Miejsce realizacji: Wrocław

Zakres prac:
– zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
– wykonanie wykopów
– wykonanie nasypów

Kompleksowe wykonanie Zakłady Utylizacji Odpadów

Okres realizacji: 2012
Miejsce realizacji: Ścinawka Dolna k. Kłodzka

 

Roboty ziemne na Prologis Park Wrocław dla firmy DSBUD Sp. z o .o. 

Okres realizacji: 2013
Miejsce realizacji: Wrocław

Zakres prac:
– Zebranie warstwy humusu
– Profilowanie terenu
– Wykonanie stabilizacji cementowej

 

Remont drogi pożarowej nr 65 na odcinku 6,5km

Okres realizacji: 2013
Miejsce realizacji: Iłowa

Zakres prac:

– Odhumusowanie drogi
– Wykonanie koryta z zagęszczeniem
– Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25mm wraz z zagęszczeniem

 

Budowa drukarni dla Lemminkainen Polska sp. z o.o.

Okres realizacji: 2013
Miejsce realizacji: Brzeg Opolski

Zakres prac:
– Roboty ziemne
– Roboty grodowe
– Roboty żelbetowe
– Konstrukcji stalowe

 

Budowa hali handlowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym dla Koopman International B.V. sp. z o.o.

Okres realizacji: 2013-2014
Miejsce realizacji: Komorniki, wielkopolskie

Zakres prac:
– Roboty ziemne
– Roboty żelbetowe
– Wykonanie stabilizacji
– Ułożenie kostki betonowej

 

Modernizacja i udrożnienie Kanału Powodziowego i Starej Odry od dojnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich

Okres realizacji: 2013-2014
Miejsce realizacji: Stara Odra, Wrocław Siechnice

Zakres prac:
– Zebranie nadmiaru urobku
– Profilowanie skarp Odry
– Ułożenie kamienia o warstwicy 40cm
– Przesianie i profilowanie humusu
– Budowa dróg technologicznych z płyt drogowych

 

Pogłębianie i poszerzanie kanałów Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz przystosowanie stopnia Rędzin do przepuszczania wód powodziowych 

Okres realizacji: 2014-2016
Miejsce realizacji: Wrocław

Zakres prac:
– Regulacja poziomu dna
– Wywóz urobku technologicznymi wozidłami
– Profilowanie skarp
– Kopanie z dna rzeki

 

Budowa tartaku wraz z infrastrukturą 

Okres realizacji: 2014-2015
Miejsce realizacji: Murów

Zakres prac:
– Prace niwelacyjne
– Ziemne wały akustyczne
– Prace stabilizacyjne gruntów rodzimych spoiwem mineralnym
– Kompleksowa realizacja zbiornika ppoż
– Kompleksowa realizacja ogrodzenia systemowego terenu zakładu
– Nawierzchnie dróg

 

Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego – zadanie Vi i VII

Okres realizacji: 2015
Miejsce realizacji: Jarosławiec

Zakres prac:
– Budowanie falochronów brzegowych
– Wykonanie stabilizacji drenażowej klifu

 

Węzeł autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice

Okres realizacji: 2016
Miejsce realizacji: węzeł autostrady Tuszyn-Pyrzowice

Zakres prac
– Pobieranie z hałdy urobku i załadunek do kruszarek
– Kruszenie i odbieranie gotowych produktów ładowarkami

 

Wydobycie urobku w ilości ponad 1mln ton

Okres realizacji: 2016-2016
Miejsce realizacji: Paniowice k. Wrocławia

 

Budowa fabryki baterii do samochodów – LG Chem

Okres realizacji: 2016-2017
Miejsce realizacji: Biskupice Podgórne, Wrocław

Zakres prac:

Etap I

* Wykonanie makroniwelacji nad całym zadaniem

* Kompleksowe przygotowanie platformy pod budowę

* Dostosowanie zaplecza pod inwestora

* Wykonanie stabilizacji pod parkingiem

* Transport i utylizacja nadwyżki materiału 80 000 m3

* Niwelacja terenu

* Usunięcie drogi tymczasowej

* Roboty ziemne: wykopy, nasypy, odhumusowanie terenu – 85 000 m3

Karczowanie krzewów drzewnych

* Wymiana gruntu w ilości 18 000 m3

* Wykonanie stabilizacji cementowej gruntu rodzimego pod głównym budynkiem– 34 000 m2

* Wykonanie drenażu

b) Etap II

Zakres prac:

* Wykonanie stabilizacji cementowej gruntu rodzimego w ilości 10 000 m2

* Wykonanie zaplecza budowy

– niwelacja

– Stabilizacja 7000 m2

– Płyta i place z betonu cementowego 7 000 m2
* Wykonanie wjazdów tymczasowych z uwzględnieniem myjek bez obsługowych
* Wykonanie drogi z betonu cementowego

 

Budowa Hali Magazynowej z zapleczem socjalnym wyposażonych w wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne, gazowe oraz elektryczne, wewnętrzny układ drogowy wraz z miejscami postojowymi, placem manewrowym i gospodarczym.

Okres realizacji: 2017-2018
Miejsce realizacji: Opole

Zakres prac:

Inwestycja OPO1: Generalny Wykonawca – Glassbud Construction Sp. z o.o. – Etap I

Czas : 2017- 2018

Zakres robót budowlanych:

– Zdjęcie górnej warstwy ziemi urodzajnej humus – 53 000 m3

– Makroniwelacja – wykonanie wykopów i nasypów wraz z zagęszczeniem –11 000 m3

– Wykonanie utwardzenia terenu – 800 m2

– Wykonanie platformy wewnątrz hali – 17 000 m2

– Wykonanie stabilizacji cementowej gruntu rodzimego – 34 000 m2

– Parking tymczasowy – 730 m2

– Parking samochodów osobowych, oraz nawierzchnie dróg manewrowych i chodników z kostki brukowej o łącznej powierzchni 2 900 m2

– Drogi z betonu asfaltowego o powierzchni 4 000 m2

– Rampy przy dokach z betonu cementowego o powierzchni 4300 m2

– Docelowa organizacja ruchu

– Wykonanie warstwy humusu na terenach zielonych wraz z profilowaniem i zasianiem trawy – 9 300 m2

b) Inwestycja OPO2 – Generalny Wykonawca – Glassbud Construction Sp. z o.o. – Etap II

Czas: 2018

Zakres robót budowlanych:

– Zdjęcie górnej warstwy ziemi urodzajnej humus – 22 000 m3

– Makroniwelacja – wykonanie wykopów i nasypów z zagęszczeniem – 4 000 m3

– Wykonanie stabilizacji cementowej gruntu rodzimego – 6 000 m2

– Parking samochodów osobowych, nawierzchnie dróg manewrowych, rampy przy dokach oraz chodniki z kostki brukowej o łącznej powierzchni – 4 800 m2

– Drogi z betonu asfaltowego o powierzchni – 1 600 m2

– Docelowa organizacja ruchu

 

Budowa drogi łączącej drogę gminną – dz. nr 341/24 – z drogą wojewódzką nr 296

Okres realizacji: 2018
Miejsce realizacji: Iłowa, lubuskie

Zakres prac:
– Zdjęcie górnej warstwy ziemi urodzajnej humus – 8 000 m3

– Makroniwelacja – wykonanie wykopów i nasypów wraz z zagęszczeniem – 7 000 m3

– Wykonanie stabilizacji cementowej gruntu rodzimego – 6 500 m2

– Wykonanie drogi z betonu asfaltowego – 8 000 m2

– Wykonanie ciągów pieszych z kostki brukowej – 1500 m2

– Wykonanie ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego – 1700 m2

– Wykonanie stałej organizacji ruchu- Wykonanie oświetlenia z zastosowaniem lamp hybrydowych – 38 szt.

– Wykonanie instalacji sanitarnej i teletechnicznej

– Wykonanie zbiorników retencyjno-odparowujących

– Wykonanie warstwy humusu na terenach zielonych wraz z zasianiem trawy – 8 800 m2