W związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na wysokiej jakości kruszywa z odzysku nasze przedsiębiorstwo uruchomiło bazę przerobu i zagospodarowania gruzu budowlanego oraz drogowego. Współpraca z nami w zakresie recyklingu odpadów z budowy przyniesie zainteresowanym wymierne korzyści w postaci obniżenia kosztów transportu, obniżenia ewentualnych kosztów zakupu materiałów budowlanych, a także da możliwość ponownego wykorzystania przetworzonego przez nas materiału.

1 2 3 4