Nasze przedsiębiorstwo jako Generalny Wykonawca  rozpoczęło budowę drogi łączącej drogę gminną – dz. nr 341/24 z drogą wojewódzką nr 296.

Zakres zadania  obejmuje odcinek nowej drogi gminnej o długości ok 960m

Nowa droga jednojezdniowa o nawierzchni bitumicznej z dostosowaniem do ruchu pojazdów ciężarowych obsługujących planowaną Strefę Aktywności Gospodarczej.Wzdłuż drogi zaprojektowano jednostronną ścieżkę rowerową z chodnikiem oraz infrastrukturę drogową w postaci sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjno-odparowującymi i oświetleniem ulicznym z niezależnym źródłem zasilania.

Wartość kontraktu 5 379 620,32zł

Planowy zakończenie robót  koniec czerwca 2018