Społeczna odpowiedzialność biznesu

Wierzymy, że nie mamy Planu B dla naszej planety. Dlatego…

facebook logo linkedin logo instagram logo youtube logo
  1. Duże znaczenie w codziennej działalności GBC odgrywa zasada odpowiedzialności społecznej.
  2. Strategia GBC uwzględnia interesy społeczne gdyż zależy nam na rozwoju otoczenia, z którym związana jest nasza historia.
  3. Prowadzimy działania wspierające lokalne instytucje i osoby bezpośrednio oraz przy współpracy z lokalnymi organizacjami (m. in. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, EE-Metal).
  4. Wspieramy młodzież! Jako miłośnicy piłki nożnej wspieramy lokalną młodzież w Klubie Piłkarskim Piast Iłowa!
  5. Stawiamy na zrównoważone budownictwo i działania proekologiczne prowadząc inwestycje minimalizujące wpływ na środowisko poprzez wdrażanie polityki środowiskowej, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna pracowników, a także wdrażanie ekologicznych procesów technologicznych.
  6. Dbamy o przestrzeganie prawa chroniącego środowisko między innymi wspierając gminy, z którymi współpracujemy w walce z nielegalną utylizacją odpadów budowlanych poprzez regularne inspekcje powietrzne w okolicach prowadzonych przez nas inwestycji
  7. Dbamy o pracowników, w sposób ciągły i systemowy wdrażając programy podnoszące kompetencje techniczne, zawodowe oraz językowe zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony załogi.