klaster (1)

 

 

 

Od 21.11.2013r nasze Przedsiębiorstwo jest członkiem Lubuskiego Klastra Metalowego

Klaster stwarza swoim członkom korzystne warunki rozwoju, m.in. poprzez współdziałanie Klastra z  organami administracji samorządowej i  państwowej, instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi. Oferuje swoją pomoc w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, technicznych, handlowych, rozwojowych oraz szkoleniowych.

 

     Wiodące specjalizacje firm będących członkami Lubuskiego Klastra Metalowego:

 • konstrukcje spawane dla: przemysłu, energetyki, budownictwa, ochrony środowiska i rolnictwa
 • konstruowanie i montaż, produkcja seryjna i jednostkowa części mechanicznych i podzespołów
 • zautomatyzowana, precyzyjna obróbka części aluminiowych odlewanych ciśnieniowo
 • konstrukcje nośne suwnic typu RTG, STS, RMG
 • urządzenia dźwignicowe, chwytaki, palety podpory oraz przyczepy transportowe, kontenery
 • konstrukcje offshore, elementy konstrukcji turbin wiatrowych
 • budowa maszyn i urządzeń oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych dla różnych branż przemysłowych (m.in.: motoryzacyjnej, spożywczej, energetycznej)
 • produkcja i obróbka odlewów wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, budowy łodzi i statków, budowy maszyn i narzędzi i odlewy dla maszyn rolniczych
 • usługi w zakresie budowy, modernizacji, remontów urządzeń i instalacji energetycznych, chemicznych, ochrony środowiska oraz przemysłowych
 • budowa, naprawa i modernizacje kotłów energetycznych i urządzeń pomocniczych
 • remonty, naprawy i modernizacje części mechanicznej turbozespołów wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • budowa maszyn i linii produkcyjnych do obróbki drewna, konwencjonalnych i sterowanych numerycznie oraz kompletnych linii technologicznych do łączenia drewna
 • konstrukcje stalowe hal, wyposażenie ferm hodowlanych
 • konstrukcje stalowe lekkie (podesty, pomosty, schody, drabiny)
 • kominki i paleniska, piece wolnostojące, wkłady kominkowe oraz zaawansowane urządzenia grzewcze
 • realizacja kompletnych obiektów przemysłowych
 • kompleksowe przenoszenie fabryk i linii produkcyjnych
 • badania mechaniczne wyrobów hutniczych i połączeń spawanych, w tym z tworzyw sztucznych
 • badania niszczące i nieniszczące (VT,PT,MT,UT,RT) złączy spawanych oraz badania metalograficzne makro i mikroskopowe
 • unieszkodliwianie odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych, doradztwo w gospodarce odpadami oraz edukacja ekologiczna
 • usługi akredytowanego laboratorium fizyko-chemicznego specjalizującego się wykonywaniu analiz na potrzeby branż związanych z gospodarką odpadam