Jeszcze niedawno informowaliśmy Was o zakończeniu prac w ramach I etapu budowy zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego dla InPost – Paczkomaty, Kurier w Wałbrzychu.
A już teraz oficjalnie możemy się pochwalić, że to nie koniec naszej współpracy. Wracamy na plac budowy! Podpisaliśmy umowę z Generalnym Wykonawcą inwestycji – Atlas Ward Polska na realizację zadań w ramach kolejnego etapu. Ponownie zajmiemy się pracami z obszaru robót ziemnych i drogowych dla jednego z liderów na europejskim rynku nieruchomości magazynowych i przemysłowych – firmy Panattoni Development Company.
Tym razem specyfika prac będzie odmienna od tej wykonywanej na poprzednim etapie, ponieważ cała powierzchnia terenów utwardzonych (placów oraz dróg), jaki i powierzchnia budynku, będzie wykonana w systemie wzmocnienia gruntu poprzez palowanie – metodę polegającą na osadzaniu w gruncie przy użyciu odpowiednich technologii stałych pali.
Jakie zadania czekają nas w tej fazie projektu?
W ramach prac przygotowawczych zaplanowana jest:
✔️ Rozbiórka istniejących fundamentów (pozostałości po dawnej hali) przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu z 5-tonowym młotem do kucia betonu.
✔️ Oczyszczenie terenu z resztek gruzu, karpin, odpadów.
W ramach robót ziemnych, podbudowy wykonamy:
✔️ Wykop na powierzchni PZT – 17 000 m sześc.
✔️ Rozłożenie geosyntetyku – 12 000 mkw.
✔️ Punktowe oraz liniowe wykopy pod fundamenty.
✔️ Podbudowę umożliwiającą palowanie z kruszywa 0/63 mm (0,40 m) – 7 500 m sześc.
✔️ Wykonanie nasypu 7 500 m sześc.
✔️ Stabilizację wykonywaną na miejscu – 15 000 mkw.
✔️ Odtworzenia po pracach montażowych.
Zajmiemy się także pracami nad nawierzchnią, do których zaliczają się:
✔️ Nawierzchnię z kostki 8 cm – 5 000 mkw.
✔️ Krawężniki oraz wyspy dokowe.
Aby obiekt mógł być uznany za wykonany, pozostaje ostatnia faza wykończeniowa, która obejmuje:
✔️ Wykonanie humusowania w terenach zielonych.
✔️ Siew trawy wraz z sadzeniem drzew oraz kwietnych łąk. Pojawią się również budki dla owadów oraz ptaków.
Jeszcze raz dziękujemy za zaufanie!