Pomimo pozornie zmniejszonej intensywności na rynku budowlanym ( w sektorze średnich i dużych projektów), w okresie kwietnia i maja 2019 rynek pozostaje na wysokim poziomie. Analizując, na przełomie roku 2018 i 2019 prognozę nakreślającą główny rozwój rynku w sektorze projektów mniejszych, jak również strategicznych realizacji infrastrukturalnych, oraz pozostając w gronie średniej wielkości firm kompleksowo obsługujących rynek budowlany w Polsce – Glassbud Construction (GBC)- poza koncentracją na optymalizacji procesów zarządzania realizacjami oraz przygotowaniem robót, założył koncentrację na właśnie tych projektach w drugim kwartale roku.

Miło nam poinformować, że zgodnie z założeniami zrealizowaliśmy w tym okresie szereg projektów w oparciu o wdrożone nowoczesne technologie, oraz zoptymalizowany park maszyn. Tym bardziej cieszy nas możliwość współpracy z polskimi podmiotami, zarówno publicznymi np. w ramach projektu Polskich Linii Kolejowych S.A. nasyp kolejowy w Kościanie (w ramach modernizacji Linii E 20 – Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Zachód-Wschód łączącego Berlin z Moskwą), jak i prywatnymi inwestorami takimi jak: Classic Metal przy rozbudowie kompleksu magazynowo – montażowego w Żarach, gdzie również rozpoczęliśmy prace w ramach tworzenia strefy inwestycyjnej – Lotnisko, na zlecenie Jasta Plus.

W przeszło 10-letniej działalności GBC niezwykle istotne jest zachowanie balansu pomiędzy projektami krajowymi i lokalnymi oraz prywatnymi i publicznymi, jak również poruszanie się po zdywersyfikowanej skali projektów.