Wraz z rozwojem najnowszych technologii poszukujemy najbardziej precyzyjnych, praktycznych oraz ekonomicznych rozwiązań. A przede wszystkim – takich, które dadzą najlepsze rezultaty. Różnego rodzaju systemy nadzoru, również elektronicznego, pojawiały się także w naszej branży już od lat. Jednak, tak jak w każdej innej branży, coraz częściej w naszej szeroko pojętej pracy pojawiają się różnorodne narzędzia z dziedziny informatyki obsługiwane zdalnie. Nie może być zatem inaczej w kwestii nadzoru budowlanego. Drony zyskują niemal z dnia na dzień coraz nowsze i ciekawsze zastosowania. Trudno w takim tempie jak one, z taką dokładnością oraz z takiej perspektywy sprawdzić każdy szczegół. Nadzór budowlany z powietrza za pomocą tych małych latających pomocników obecnie jest już praktycznie standardem. Coraz lepszej jakości urządzenia służące do monitorowania nawet najmniejszych detali i zakamarków nawet z dużych wysokości sprawiają, że prace budowlane nie tylko nabierają tempa, ale także – precyzji. Dzięki takiemu narzędziu, jakim jest nadzorowanie budów z perspektywy drona, można będzie z pewnością ponadto rozwijać kolejne, obecnie zakrawające o nieco futurystyczne, rozwiązania dla szeroko pojętego biznesu związanego z budownictwem.

Takie to małe, a takie sprytne

Biorąc pod uwagę niewielkie bezzałogowe latające maszyny aż trudno wyjść z podziwu dla ich szerokiego potencjału. Nie tylko zrobią one zdjęcia, przekażą nagrania wizualne itp. do komputera obsługiwanego przez nadzorującego prace inżyniera, ale także błyskawicznie nierzadko dokonają pomiarów i obliczeń, na jakie ten, wciąż tylko człowiek, musiałby przeznaczyć znaczną ilość czasu. Pomimo pomocy naprawdę licznych narzędzi służących do pomiarów oraz dokonywania wyliczeń mylić się jest rzeczą ludzką i choć bardzo sporadycznie, nawet pozornie drobna pomyłka może przysporzyć bardzo dużych problemów. Drony, jako narzędzia sprzęgnięte z całym cyfrowym systemem a przede wszystkim – jako urządzenia w przeciwieństwie do człowieka specjalnie zaprogramowane, dokonują wszelkich działań matematycznych z być może nawet większą niż słynna zegarmistrzowska precyzją. W związku z tym w przemyśle budowniczym urządzenia typu drony pozwalają na znacznie więcej niż tylko sam nadzór budowlany z powietrza.

Jak drony ułatwiają pracę inżynierom budowlanym?

Drony sprawdzają się znakomicie praktycznie na każdym etapie prac budowlanych. Począwszy od rozpoznania terenu, poprzez cały okres nadzorowania rozpoczętej już budowy aż po jej zakończenie i raportowanie efektu końcowego. Pamiętać wszak należy, że projekt to jedno, oczekiwania klientów – drugie, a realne możliwości zbudowania określonego obiektu w danym punkcie – to jeszcze co innego. Profesjonalni inżynierowie od dawna brali na siebie ryzyko związane z precyzyjnym sprawdzeniem wszystkich koniecznych parametrów jeszcze przed przystąpieniem do realizacji danego projektu. Drony, odpowiednio skonfigurowane i zaopatrzone w stosowne oprogramowanie, pozwalają na sprawdzenie terenu w sposób o wiele bardziej precyzyjny i pewny. To oszczędza nie tylko czas, pieniądze jakie trzeba byłoby zapłacić wykonującemu ogrom pracy człowiekowi, ale także – ogrom stresu zarówno samym wykonawcom jak i ich klientom. Dzięki dronom często z góry można doprecyzować różne detale i aspekty poszczególnych robót i konstrukcji, jakie dotąd nierzadko ujawniały się dopiero w trakcie zaawansowanych prac. Ponadto dokumenty i informacje przekazane za pośrednictwem dronów do komputera można łatwo wydrukować aby bezpośrednio pokazać je klientom. Wcześniej wymagało to przecież mozolnego nanoszenia na papier lub tworzenia od podstaw w specjalistycznych programach komputerowych. Za pośrednictwem dronów nie tylko niezwykle łatwo jest prowadzić profesjonalny nadzór budowlany z powietrza, ale można też zawczasu znacznie dokładniej opracować zarówno każdy etap jak i ostateczny budżet inwestycji. Jest po prostu znacznie mniej typowych dla tej branży zaskakujących niespodzianek w trakcie pracy.

Bezpiecznie, bo z dronem

Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie od zawsze odgrywały kluczową rolę. Praca w branży budowlanej to, obok górnictwa czy choćby pracy strażaka, jedna ze stosunkowo niebezpiecznych profesji, gdzie ryzyko urazów oraz poważnych wypadków jest stosunkowo wysokie. Co prawda istnieje szereg rozwiązań pozwalających chronić pracowników przed tego typu zdarzeniami, jednak w ferworze pracy do końca nigdy nie da się ich uniknąć. Jednak jeżeli na teren budowy, nawet w celu nadzoru, wysyłamy drony – wiele osób nie musi zbyt często pojawiać się tam osobiście. W znaczącym stopniu zwiększa to ich bezpieczeństwo co także przekłada się na ogólną motywację do pracy. Ponadto badający teren i dokonujący pomiarów dron jest w stanie z wyprzedzeniem wykryć potencjalne usterki i zagrożenia dla ludzkiego zdrowia i życia, co pozwala na ich naprawę zanim przekonamy się o tego typu faktach metodą prób i błędów.

Nadzór budowlany z powietrza posiada zdecydowanie więcej plusów niż minusów w stosunku do metod tradycyjnych. Wciąż jeszcze największe problemy sprawiać potrafi w tej kwestii nieubłagana biurokracja. Warto jednak sięgać jak najczęściej po nowoczesne rozwiązania, aby z czasem również przepisy stały się bardziej dla nich łaskawe. Dzisiaj drony a jutro?