Kolorowe chmury punktów

facebook logo linkedin logo instagram logo youtube logo

Pix4Dmapper sprawnie generuje barwną chmurę punktów 3D, pozwalającą na przejrzystą i dokładną lokalizację obiektu w przestrzeni. Wbudowany algorytm dokonuje jej klasyfikacji przyporządkowując każdy punkt do odpowiedniej grupy. Dzięki intuicyjnemu modułowi edycji chmury punktów możemy dodać niezliczoną ilość nowych grup i ręcznie przyporządkować punkty do utworzonych przez siebie grup.

Pochodną gęstej chmury punktów jest model Mesh, który pozwala na tworzenie pełnych, realistycznych modeli 3D, którym można nadawać odpowiednie tekstury, czyniąc je idealnymi produktami do wizualizacji. Możliwość tworzenia i eksportu filmów typu flight-through, czyli przelotów kamery po trasie zaprojektowanej przez naszych specjalistów w tej dziedzinie, daje ogromne możliwości prezentacji i wizualizacji swoich prac.