Moduł obliczeniowy w Pix4Dmapper

facebook logo linkedin logo instagram logo youtube logo

Praca na modelu lub chmurze punktów pozwala nam na dodawanie własnych punktów oraz pomiar odległości i powierzchni. Narysowane w programie linie i poligony można wyeksportować do każdego programu, umożliwiając tym samym opracowanie dokładnej mapy wektorowej.

Pix4Dmapper stwarza również możliwość precyzyjnego pomiaru objętości na podstawie stworzonej chmury punktów dzięki dokładnemu określeniu wysokości oraz poziomu podstawy analizowanej bryły. Dokładność takiego pomiaru wynosi około 1%.