Moduł obliczeniowy w Pix4Dmapper

facebook logo linkedin logo instagram logo youtube logo

W dzisiejszych czasach bezzałogowe statki powietrzne stają się podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas prac budowlanych. Zebrane dane, przetworzone w specjalistycznym oprogramowaniu otwierają nowe możliwości przed wykonawcami i znacząco skracają czas opracowywania danych.

Po przetworzeniu danych w programie Pix4d otrzymujemy barwną chmurę punktów, na której możemy dodawać własne punkty, będące podstawą do dalszych pomiarów.

Tworzenie projektów w Pix4Dmapper

Bezzałogowe statki powietrzne są wykorzystywane coraz powszechniej w najróżniejszych branżach, od zastosowań wojskowych, przez przemysł foto/video po specjalistyczne pomiary geodezyjne czy rolnictwo. Dzięki całemu spektrum sensorów, które można umieścić na pokładzie drona możliwości ich wykorzystania stale się powiększają.

Korzystnie z programu Pix4d daje ogromne możliwości. Dzięki możliwości edycji chmury punktów oraz dodaniu własnych punktów możliwe jest wykonywanie pomiarów odległości, powierzchni oraz objętości. Utworzone w ten sposób poligony oraz linie po wyeksportowaniu mogą posłużyć do opracowania mapy wektorowej.

Przygotowanie danych do opracowania map wektorowych do tylko jedna z licznych możliwości oferowanych przez program Pix4d. Podczas przetwarzania zebranych danych generowana jest barwna chmura punktów. Dzięki temu podczas dalszych prac w bardzo łatwy sposób można zlokalizować obiekty w przestrzeni. Dodatkowo na podstawie wygenerowanej chmury punktów powstaje model Mesh, dzięki któremu możliwe jest tworzenie realistycznych modeli 3D pozwalających niemal idealnie zwizualizować teren poddany pomiarom.

Pomiar objętości w Pix4Dmapper

Na chmurach punktów wygenerowanych ze zdjęć lotniczych można w prosty sposób przy pomocy programu Pix4d wykonywać wszelkiego rodzaju pomiary. Dzięki dodaniu własnych punktów z łatwością można obliczyć odległości pomiędzy punktami, powierzchnię terenu oraz objętości wszelkiego rodzaju hałd czy wykopów.

Na dalszym etapie efekty pracy można wyeksportować do wielu formatów, kontynuować pracę w innych programach i opracować mapy wektorowe.

Pomiary wykonywane w ten sposób cechują się niezwykłą precyzją i są coraz powszechniej wykorzystywane w różnych branżach, w tym w rolnictwie na potrzeby szacowania szkód łowieckich.