Nadzór budowlany z powietrza

facebook logo linkedin logo instagram logo youtube logo

Stosuje się je już w pierwszych etapach inwestycji, chociażby przy sporządzaniu dokumentacji terenu pod zabudowę. Dzięki niskiemu nalotowi fotogrametrycznemu dronów, łatwo i szybko można uzyskać dokładną ortofotomapę. Drony dostarczają nie tylko zdjęć, ale także modeli trójwymiarowych fotografowanych inwestycji.

Zebrana dokumentacja służy następnie do pomiarów, np. weryfikacji ilości robót ziemnych czy obliczenia objętości wykopów, wymiarów fundamentów, geometrii obiektów itp. Na podstawie zdjęć z dronów można szczegółowo określić wolumen piasku na budowie czy głębokość osadzenia rurociągu, co znacząco przekłada się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa.