Warstwice w formie wektorowej

facebook logo linkedin logo instagram logo youtube logo

W środowisku aplikacji Pix4Dmapper tworzenie precyzyjnych ortofotomap o wysokiej rozdzielczości na podstawie zdjęć lotniczych jest prostsze i szybsze. Dzięki klasyfikacji chmury punktów wykonujemy wysoce dokładny numeryczny modelu terenu oraz warstwice w formie wektorowej.