Roboty inżynieryjne

facebook logo linkedin logo instagram logo youtube logo
              GLASSBUD CONSTRUCTION sp. z o.o. w zakresie robót inżynieryjnych podejmuje się wszelkich projektów inżynierii lądowej – w tym m.in.: realizacji dróg, mostów, węzłów komunikacyjnych, tuneli, dróg dojazdowych oraz układów komunikacyjnych dla obiektów przemysłowych, biurowych, handlowych, a także roboty ziemne pod obiekty inżynierii lądowej.