Stabilizacje gruntu

facebook logo linkedin logo instagram logo youtube logo

To podbudowa decyduje o prawidłowej trwałości i bezpieczeństwie nawierzchni drogowych, której głównym zadaniem jest prawidłowy rozkład naprężenia na konstrukcję, powstającego na styku opona – nawierzchnia podczas eksploatacji w czasie całej żywotności. GLASSBUD CONSTRUCTION specjalizuje się doborem najlepszych konstrukcji, przy wykorzystaniu i użyciu stabilizacji gruntów, wzmocnień podłoża, podbudów z kruszyw, jak i również eko betonów, a także tradycyjnych betonów.

Podczas wykonywanych prac używamy dedykowane, specjalistyczne maszyny, jak np. rotor podwieszany, siewniki samojezdny, walec okołkowany oraz gumowo-stalowy, dzięki którym jesteśmy przygotowani na różne warunki klimatyczne jak np. wysokie lub niskie temperatury, opady atmosferyczne, czy wstrząsy występujące w danym rejonie. Nasze doświadczenie oparte jest na wieloletnim wykonawstwie prac przy zastosowaniu obowiązujących międzynarodowych standardów.