W okresie od października do grudnia 2011 r. wybudowaliśmy kompleks boisk sportowych
ORLIK w Mirostowicach Dolnych.

2 3 4 6 8 1a