Lata pracy: 2013

Projekt: Budowa drogi pożarowej nr 65 na odcinku 3,5 km
Inwestor: Nadleśnictwo Żagań
Generalny Wykonawca: GLASSBUD CONSTRUCTION Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: Iłowa

Zakres robót:

  1. Prace przygotowawcze: odhumusowanie 8.000m2
  2. Profilowanie podłoża 10.550m2
  3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm 11.000m2
  4. Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm 12.000m2