Lata pracy: 2011-2012

Projekt: Budowa kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012
Inwestor: Gmina Żary
Generalny wykonawca: GLASSBUD CONSTRUCTION Sp. z o.o.
Lokalizacja: Mirostowice Dolne

Zakres robót:

 1. Prace przygotowawcze: odhumusowanie 4100 m2
 2. Wymiana gruntów nienośnych 2000 m3
 3. Roboty ziemne – wykopy 2600 m3
 4. Podbudowa z kamienia pod nawierzchnię boiska do piłki nożnej 1860 m2
 5. Podbudowa z kamienia pod nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki 614 m2
 6. Budowa murowanego budynku zaplecza socjalno-szatniowego o powierzchni zabudowy 95m2
 7. Wykonanie pompowni deszczowej i przyłączenie zaplecza do mediów wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych
 8. Ciągi komunikacyjne na zewnątrz i wewnątrz kompleksu z kostki betonowej o łącznej powierzchni 330 m2
 9. Wykonanie odwodnienia boiska – drenaż powierzchniowy
 10. Budowa oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową
 11. Budowa ogrodzenia systemowego dla boisk sportowych z bramami wjazdowymi i furtkami wejściowymi
 12. Wykonanie terenów zielonych o pow. 150 m2