Lata pracy: 2020

Projekt: Budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Inwestor: CHEMEKO SYSTEM sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: Firma M&J sp. z o.o. sp. k.

Miejsce realizacji: Nowa Rudna gm. Wąsosz

Zakres robót:

  1. Wykop z transportem – 24 289 m3
  2. Wykonanie na dnie warstwy szczelnej z gliny o gr. 0,4m – 48 949,5 m2
  3. Wykonanie na dnie warstwy drenażowo ochronnej z piasku gr. 0,5m – 48 550 m2
  4. Wykonanie korony skarp – 12 000 m2
  5. Wykonanie na skarpach warstwy szczelnej z gliny o gr. 0,5m – 12 000 m2
  6. Wykonanie na skarpach warstwy drenażowo ochronnej z piasku gr. 0,5m – 12 000 m2
  7. Wykonanie grobli – 330 m3
  8. Wykonanie na grobli warstwy humusu gr. 10 cm – 1 070 m2