Lata pracy: 2010

Projekt: Budowa krajowego systemu opłat – viaTOLL
Inwestor: GDDKiA
Generalny wykonawca: Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
Lokalizacja: obszar województw lubuskiego i wielkopolskiego

Zakres robót:

  1. Wykopy pod fundamenty bramownic – 490 m3
  2. Wykonanie podbudowy po fundamenty. – 336 m2
  3. Wykonanie fundamentów żelbetowych pod bramownice – 317 m3 betonu