Lata pracy: 2014-2015

Projekt: Budowa tartaku przemysłowego wraz z infrastrukturą „Stora Enso”
Generalny Wykonawca: Lemminkainen Polska Sp. z o. o.
Miejsce realizacji: Murów k. Opola

Zakres robót:

  1. Prace przygotowawcze: odhumusowanie 83.000m2
  2. Wykonanie zbiornika PPOŻ 7.640m2
  3. Wykonanie makroniwelacji 87.200m2
  4. Wykonanie stabilizacji pod drogi i parkingi 37.700m2
  5. Wykonanie warstw konstrukcyjnych pod drogi 70.000m2