Lata pracy: 2012

Projekt: Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Inwestor: Pro Eko Natura Sp. z o.o.
Generalny Wykonawca: GLASSBUD CONSTRUCTION Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: Ścinawka Dolna k/Kłodzka

Zakres robót:

  1. Wykonanie kwatery odpadów o pow. 32.000 m2
  2. Budowa zbiorników PPOŻ wraz z infrastrukturą
  3. Makroniwelacja 172.000m2
  4. Wykonanie dróg i placów 3.254m2
  5. Wykonanie instalacji sanitarnej 544mb wraz z przepompownią
  6. Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej 487mb z osadnikami i separatorem
  7. Dostawa i montaż ogrodzenia wraz z bramami 1520mb