Lata pracy: 2019-2020

Projekt: Modernizacja Linii E 20 – Paneuropejskiego Korytarza
Transportowego Zachód-Wschód łączącego Berlin z
Moskwą
Inwestor: Polskie Linie Kolejowe S.A
Generalny Wykonawca: TORPOL S.A.
Miejsce realizacji: Kościan

Zakres robót:

  1. Wykonanie nasypów 80.000m3
  2. Wykonanie stabilizacji cementowej 70.000m2