Lata pracy: 2015

Projekt: Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego – zadanie VI-VII
Inwestor: Urząd Morski w Słupsku
Generalny Wykonawca: Budimex S.A
Lokalizacja: Jarosławiec

Zakres robót:

  1. Budowa falochronów o łącznej długości 950mb
  2. Rozłożenie geotkaniny 25.000m2
  3. Stabilizacja 15.000m2
  4. Ułożenie narzutu kamiennego o średnicy 2,0 m i masie 5000kg tworzący falochron brzegowy
  5. Wzmocnienie klifu i odwodnienie plaży
  6. Budowa opaski brzegowej 320mb