Praca na wysokich obrotach pozwoliła na szybką realizację I etapu budowy zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego dla InPost – Paczkomaty, Kurier w Wałbrzychu.
Działania w ramach pierwszej fazy inwestycji tworzonej dla firmy Panattoni Development Company zostały kompleksowo wykonane w zaledwie 4 miesiące!🔝
W ramach umowy z Generalnym Wykonawcą – firmą Atlas Ward Polska – wykonaliśmy prace z obszaru robót ziemnych i drogowych.
✔️Do działań zrealizowanych w ramach robót ziemnych należały:
o Prace przygotowawcze, oczyszczanie terenu – 22 000 mkw.
o Wykonanie platform i dróg technologicznych – 11 500 mkw.
o Usunięcie warstwy humusu wraz z korytowaniem – łącznie 35 000 m sześc.
o Wykopy – 31 000 m sześc.
o Nasypy wraz z ich osuszaniem chemicznym – 22 000 m sześc.
o Prace wykończeniowe, łącznie – 3500 mkw., w tym:
– profilowanie humusem skarp i terenów zielonych,
– hydrosiew oraz łąki kwietne.
✔️ W ramach prac nawierzchniowych wykonaliśmy:
o Nasypy z kruszywa 0-300 mm – 17 000 m sześc.
o Podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm – 10 000 m sześc.
o Stabilizacje – łącznie 41 300 mkw.
o Nawierzchnie z kostki – 21 000 mkw.
Atlas Ward Polska – dziękujemy za zaufanie i dobrą współpracę!🎯