GLASSBUD CONSTRUCTION zakończyło działania w ramach umowy z Warbud SA nad amerykańską bazą wojskową w Powidzu, stanowiącą największą tego typu inwestycję w Polsce.

Zakres realizowanych przez nas zadań obejmował:

  • wykonanie platform i dróg technologicznych,
  • wykopy,
  • makroniwelacje,
  • wykonanie zbiorników retencyjno-rozsączających,
  • wykonanie nasypów i konstrukcji pod posadzki hal,
  • wykonanie nasypów i konstrukcji dróg,
  • recykling materiałów mineralnych z wykopów,
  • utylizację nieprzydatnych materiałów.

Wszystkie te prace zrealizowane zostały na obszarze ponad 40 ha.