Roboty drogowe

facebook logo linkedin logo instagram logo youtube logo

Jako doświadczony wykonawca GLASSBUD CONSTRUCTION oferuje budowę różnego typu nawierzchni wraz z drobiazgowym przygotowaniem terenu. Budownictwo drogowe obejmuje swym zakresem budowę autostrad, szos, dróg oraz innych dróg dla pojazdów i pieszych, jak również infrastrukturę towarzyszącą tj. chodniki, place parkingowe, odwodnienie oraz oznakowanie i urządzenia zabezpieczające.