Realizujemy kompleksowe prace związane z budową placu manewrowego na obiekcie MAGNA PLAST w Sieniawie Żarskiej. Prace obejmują roboty ziemne, korytowanie, wykonanie sieci kanalizacyjnej, wykonanie podbudowy w ilości około 4200 m2.

1