Okres realizacji: 2020-2021

Projekt: Budowa Bazy Lotnictwa Transportowego

Inwestor: US Army Corps of Engineers

Generalny Wykonawca: Warbud S.A.

Miejsce realizacji: Powidz

Zakres robót:

  1. Wykonanie platform i dróg technologicznych
  2. Wykonanie makroniwelacji terenu
  3. Wykonanie zbiorników retencyjno-rozsączających
  4. Wykonanie nasypów i konstrukcji pod posadzki hal
  5. Wykonanie nasypów i konstrukcji pod drogi
  6. Recykling materiałów mineralnych z wykopów

Wszystkie te prace zrealizowane zostały na obszarze ponad 40 ha