Lata pracy: 2017-2018

Projekt: Budowa parku przemysłowo-magazynowego „CTP Park”
Inwestor: CTP Invest
Generalny Wykonawca: GLASSBUD CONSTRUCTION Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: Opole

Zakres robót:

  1. Prace przygotowawcze: odhumusowanie 187.500m2
  2. Makroniwelacja 30.000m2
  3. Stabilizacja 40.000m2
  4. Wykonanie platformy pod budynki 20.000m2
  5. Place drogowe oraz place manewrowe 18.000m2
  6. Wykonanie terenów zielonych 10.000m2
  7. Wykonanie docelowej organizacji ruchu