Lata pracy: 2014-2016

Projekt: Pogłębianie i poszerzanie kanałów Wrocławskiego Węzła Wodnego
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Generalny Wykonawca: Sinohydro Corporation Limited
Miejsce realizacji: Wrocław

Zakres robót:

  1. Pogłębianie oraz regulacja dna o średniej głębokości 4 m
  2. Profilowanie skarp na odcinku 12 km
  3. Załadunek urobku na barki transportowe w ilości około 700 000 tyś m3
  4. Wykonanie narzutu kamiennego na skarpach oraz częściowo dnie rzeki o długości 7,5 km
  5. Wykonanie dróg technologicznych z płyt drogowych o powierzchni 48 600 m2
  6. Ukształtowanie wałów przeciwpowodziowych w linii brzegowej rzeki wys. 5 m i długości 6,5 km