Lata pracy: 2009-2010

Projekt: Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395
Generalny wykonawca: KZN Bieżanów
Lokalizacja: Wrocław

Zakres robót:

  1. Budowa jezdni KR5 35.550m2
  2. Wykonanie ścieżki rowerowej 7.820m2
  3. Wykonanie chodników 12.310m2
  4. Wykonanie terenów zielonych 41.900m2
  5. Dostawa i montaż płyt granitowych ze stożkowymi wypustkami „STOP” – 460 m2
  6. Dostawa i montaż płyt chodnikowych na peronach tramwajowych – 820 m2