Ortofotomapy to popularne narzędzia, które są wykorzystywane do wykonywania różnego rodzaju pomiarów. Powstają one najczęściej na bazie zdjęć satelitarnych, lotniczych lub z drona. Ortofotomapą nazywamy mapę fotograficzną przedstawiającą rzut ortogonalny, czyli prostopadły do fotografowanej płaszczyzny. By ją stworzyć, należy dokonać nałożenia na siebie setek zdjęć wykonanych z powietrza. Ostatecznym efektem tego procesu jest właśnie ortofotomapa. W dzisiejszym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje oraz zalety tego popularnego narzędzia.

Ortofotomapy wykorzystywane są obecnie w wielu dziedzinach. Do chyba najpopularniejszego ich przykładu należy mapa Google, gdzie możemy oglądać wybrane miejsca na ziemi właśnie jako rzut ortogonalny. Poza tym ortofotomapy wykorzystywane są do tworzenia wszelkiego rodzaju pomiarów i wizualizacji. Sięgają po nie różnorodne branże, a ich zastosowanie jest naprawdę szerokie.

Realizacja inwestycji budowlanych

Ortofotomapy na szeroką skalę wykorzystywane są w budownictwie. Z ich pomocą efektownie możemy przedstawić ostateczną wizualizację projektu, co ma zastosowanie, na etapie pozyskiwania zlecenia, a także jako forma promocji planowanej inwestycji.

Ponadto ortofotomapy będą przydatne podczas samych prac budowalnych. Z ich pomocą można swobodnie monitorować postęp prac, sprawdzać każdy etap inwestycji, a także porównywać efekt finalny z planami.

Ortofotomapy są także niezastąpione podczas takich inwestycji budowlanych jak wszelkiego rodzaju infrastruktura w postaci dróg, linii kolejowych, przemysłowych czy energetycznych.

Inwentaryzacje

Takie miejsca jak wyrobiska, magazyny, kopalnie odkrywkowe czy składowiska muszą być często inwentaryzowane pod kątem znajdujących się tam materiałów. Jako że są to również grunty o bardzo dużych powierzchniach, to wykonywanie zdjęć z wysokości, by monitorować różnego rodzaju składowiska jest praktycznym i efektywnym rozwiązaniem. Dzięki takim ortofotomapom łatwo zauważyć, jakich materiałów zaczyna brakować lub gdzie trzeba zrobić więcej miejsca na kolejne dostawy.

Ortofotomapy są także przydatnym narzędziem do ewidencjonowania gruntów i budynków. Z ich pomocą łatwo określić granice działek czy wyznaczyć odległość.

Porównania z innymi mapami

Za pomocą ortofotomapy można sprawdzić dokładność lub aktualność innych map. Można ją także łączyć z innymi mapami np. wektorowymi, by stworzyć np. siatkę infrastruktury energetycznej czy gazowej.

Inną możliwością jest stworzenie mapy termowizyjnej, która powstaje na podstawie zdjęć wykonanych w podczerwieni. Z ich pomocą bada się stan roślin, wilgotność gleby itp.

Zmiany terenowe

Stworzenie ortofotomapy danego terenu będzie jego najbardziej aktualnym pomiarem. Łatwość jego wykonania sprawia, że tego rodzaju mapę możemy wykonać w dowolnym momencie. Dzięki temu zyskujemy precyzyjny pomiar zmian na określonym obszarze.

Analiza środowiska

Ortofotomapy stanowią skuteczne narzędzie do precyzyjnego monitorowania lasów, rzek, pól i innych elementów środowiska naturalnego. Z ich pomocą można również określić zniszczenia wywołane klęskami żywiołowymi. Pomagają w oszacowaniu strat i określenia ewentualnych środków na odbudowę zdewastowanych terenów.

Ortofotomapy wykorzystywane są również w dużych gospodarstwach rolnych do monitorowania upraw.

Jak powstaje ortofotomapa?

By stworzyć precyzyjną ortofotomapę, należy odpowiednio zaplanować działania. Obecnie zdjęcia niezbędne do jej stworzenia wykonuje się najczęściej za pomocą drona. Do urządzenia przyłącza się specjalistyczną kamerę, która wykona setki zdjęć podczas przelotu.

Zanim dron wyruszy w górę, należy jeszcze określić fotopunkty, które pozwalają na jednoznaczną identyfikację terenu. Takie punkty można albo samodzielnie namalować na gruncie, albo odnieść się do charakterystycznych elementów występujących naturalnie na danym obszarze.

Po wykonaniu przelotu zdjęcia muszą być odpowiednio obrobione, by powstała z nich ortofotomapa. Wykorzystuje się do tego chmurę punktów. Algorytm komputerowy na jej podstawie wyszukuje punkty wspólne na każdym zdjęciu i wiąże je ze sobą.

Kolejny etap to aerotriangulacja, w którym zdjęcia łączone są w sieć geometryczną. Dzięki niemu całość zostaje określona w układzie współrzędnych i powstaje numeryczny model pokrycia terenu. By mógł on przerodzić się w ortofotomapę w jej ostatecznym kształcie, należy wykonać zabieg ortorektyfikacji, czyli nałożenia zdjęć na cyfrowy model terenu. Ostatni krok to mozaikowanie, który łączy wszystkie części mapy w całość.

Ortofotomapy z dronów – najlepsza jakość

Obecnie do tworzenia ortofotomap najczęściej wykorzystuje się drony. Jest to najbardziej efektywne rozwiązanie, które gwarantuje wysoką wierność uzyskanych efektów z faktycznym fotografowanym stanem. Do tego zdjęcia wykonane z drona są znacznie precyzyjniejsze niż te z satelity czy z samolotu. Dron bowiem wznosi się na niewielkie wysokości, co gwarantuje dużą dokładność wykonywanych fotografii. Kolejną przewagą dronów jest ich duża mobilność. Urządzenia te dotrą praktycznie wszędzie, pozwalając na stworzenie bardzo precyzyjnych zdjęć. Stosując je, nie ma konieczności również przerywania prac na fotografowanym obszarze.

Jak widać, ortofotomapy to bardzo funkcjonalne narzędzie przydatne w wielu branżach. Jeśli Wy także potrzebujecie wysokiej jakości i precyzyjnej ortofotomapy, skontaktujcie się z nami. Nasi specjaliści wykonają dla Was profesjonalne pomiary wyznaczonego obszaru.